Category: Treasure Trove

Similes

In 2001-02, when I was in the 9th grade, our high school English teacher made us write down hundreds of Similes (a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing of a different kind, used to make a description more vivid). I have treasured the […]

ಕನ್ನಡ ಗಾದೆಗಳು

ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಗಿಂತ ದೇವರಿಲ್ಲ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಹಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಕಡಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹೋದ ಮಾನ ಆನೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬಾರದು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರುಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದರೆ ದೇವಲೋಕ ಹಾಳಾಗುತ್ತಾ? ಮಾತು ಮನೆ ಮುರಿತು ತೂತು ಓಲೆ ಕೆಡಿಸಿತು ಎತ್ತಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರೆ […]